عنوان
بازدید دکتر کریمی

 

بازدید آقای دکتر کریمی رئیس موسسه تحقيقات حجامت و طب اسلامی استان اصفهان از مردم نکوآباد 

 

 

در این بازدید آقای دکتر برای مردم درباره طب اسلامي و فواید آن و استفاده از داروهای گیاهی صحبت کردند

و همچنین از فواید حجامت و زالو درمانی